Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Šiaulių "Santakos" ugdymo centro nuostatai 2023-11-17 15:09:14 333.23 KB
Šiaulių "Santakos" ugdymo centro mokinio nuostatai 2024-05-14 14:31:15 1.62 MB
Šiaulių "Santakos" ugdymo centro savarankiškumo ugdymo skyriaus nuostatai 2024-05-14 14:36:48 1.04 MB
Šiaulių „Santakos“ ugdymo centro mokinių tarybos nuostatai 2024-05-14 14:38:49 216.18 KB
Ugdymo proceso tvarkos, nuostatai, taisyklės
ŠSUC turizmo renginių, pasivaikščiojimų organizavimo tvarka 2024-05-17 14:31:18 1.57 MB
ŠSUC mokinių skatinimo tvarka 2024-05-17 14:31:18 1.27 MB
ŠSUC Savarankiškumo ugdymo skyriaus (bendrabučio) vidaus tvarkos taisyklės 2024-05-17 14:31:18 1.85 MB
ŠSUC Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-05-17 14:31:18 3.56 MB
ŠSUC Mokinių palikimo centre bei pasiėmimo iš centro tvarkos aprašas 2024-05-17 14:31:18 498.71 KB
ŠSUC Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, centro lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-05-17 14:31:18 1.95 MB
ŠSUC mokinio nuostatai 1.62 MB
ŠSUC krizių valdymo tvarkos aprašas 2.4 MB
ŠSUC savarankiškumo ugdymo skyriaus (bendrabučio) nuostatai 1.04 MB
ŠSUC Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 1.62 MB
Naujai atvykstančių mokinių į ŠSUC adaptacijos tvarka 907.31 KB
Centro tvarkos, taisyklės, sistemos
ŠSUC Darbo tvarkos taisyklės 2024-05-17 12:47:40 16.84 MB
ŠSUC Bendruomenės etikos kodeksas 2024-05-17 12:38:04 1.42 MB
ŠSUC Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2.43 MB
Konkursų pareigybėms, įtrauktoms į pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas ŠSUC, sąrašą, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2.41 MB
Priėmimo į ŠSUC pedagogo ar kito darbuotojo pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas 0.96 MB
ŠSUC Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 852.12 KB
ŠSUC Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 3.08 MB
Priėmimas į ugdymo centrą
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2024-05-17 13:08:48
Mokinių priėmimo į ŠSUC tvarkos aprašas 2024-05-17 13:02:05 1.16 MB
ŠSUC Mokinių priėmimo į centrą komisijos darbo reglamentas 2024-05-29 13:28:33 831.93 KB
Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-11-15 15:25:27 341.15 KB
Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas 2023-11-15 15:25:27 160.02 KB
Individualių mokymo priemonių sąrašas 2023-11-15 15:25:29 194.33 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:00 1.67 MB
Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:00 420.07 KB
Slaugos administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:00 271.7 KB
Administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:00 1.22 MB
Projektų koordinatoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 244.24 KB
Pirkimų specialisto pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 240.5 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 243.01 KB
Apskaitininko pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 243.8 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 241.31 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2024-05-17 13:26:45 241.45 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2024-05-17 13:27:07 238.03 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2024-05-17 13:27:32 240.38 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2024-05-17 13:27:56 239.79 KB
Asmens sveikatos priežiūros specialistai
Medicinos psichologo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 252.8 KB
Slaugos administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:00 271.7 KB
Dietisto pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 262.37 KB
Gydytojo ortopedo traumatologo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 253.18 KB
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 258.93 KB
Gydytojo vaikų neurologo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 201.58 KB
Vaikų ligų gydytojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 202.44 KB
Masažuotojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 258.19 KB
Ergoterapeuto pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 260.07 KB
Kinezitarpeuto pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 268.2 KB
Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 236.9 KB
FMR slaugytojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 266.33 KB
Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 263.12 KB
Slaugytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 239.05 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:49 204.22 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:49 245.23 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:49 246.7 KB
Auklėtojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:49 246.48 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:49 238.23 KB
Ugdymo ir medicinos aprūpinimo darbuotojai
Projektų koordinatoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 244.24 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 248.31 KB
Pirkimų specialisto pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 240.5 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 243.01 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 238.14 KB
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 237.2 KB
Apskaitininko pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 243.8 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 241.31 KB
Sandėlininko ūkinių prekių pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 238.27 KB
Maisto prekių sandėlininko pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 196.49 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 203.44 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 191.46 KB
Kasininko pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 236.85 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 188.12 KB
Auklės pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 199.86 KB
Centro budėtojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 202.57 KB
Gelbėtojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 234.95 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 239.32 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 189.1 KB
Plaukimo baseino valytojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 197.41 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 193.21 KB

 • Konsultacinis skyrius
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.10
 • 2. 09.25 – 10.05
 • 3. 10.20 – 11.00
 • 4. 11.15 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.45
 • 7. 14.05 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!