Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Šiaulių "Santakos" ugdymo centro nuostatai 2023-11-17 15:09:14 333.23 KB
Šiaulių "Santakos" ugdymo centro mokinio nuostatai 2024-05-14 14:31:15 1.62 MB
Šiaulių "Santakos" ugdymo centro savarankiškumo ugdymo skyriaus nuostatai 2024-05-14 14:36:48 1.04 MB
Šiaulių „Santakos“ ugdymo centro mokinių tarybos nuostatai 2024-05-14 14:38:49 216.18 KB
Ugdymo proceso tvarkos, nuostatai, taisyklės
ŠSUC turizmo renginių, pasivaikščiojimų organizavimo tvarka 2024-05-17 14:31:18 1.57 MB
ŠSUC mokinių skatinimo tvarka 2024-05-17 14:31:18 1.27 MB
ŠSUC Savarankiškumo ugdymo skyriaus (bendrabučio) vidaus tvarkos taisyklės 2024-05-17 14:31:18 1.85 MB
ŠSUC Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-05-17 14:31:18 3.56 MB
ŠSUC Mokinių palikimo centre bei pasiėmimo iš centro tvarkos aprašas 2024-05-17 14:31:18 498.71 KB
ŠSUC Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, centro lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-05-17 14:31:18 1.95 MB
ŠSUC mokinio nuostatai 1.62 MB
ŠSUC krizių valdymo tvarkos aprašas 2.4 MB
ŠSUC savarankiškumo ugdymo skyriaus (bendrabučio) nuostatai 1.04 MB
ŠSUC Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 1.62 MB
Naujai atvykstančių mokinių į ŠSUC adaptacijos tvarka 907.31 KB
Centro tvarkos, taisyklės, sistemos
ŠSUC Darbo tvarkos taisyklės 2024-05-17 12:47:40 16.84 MB
ŠSUC Bendruomenės etikos kodeksas 2024-05-17 12:38:04 1.42 MB
ŠSUC Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2.43 MB
Konkursų pareigybėms, įtrauktoms į pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas ŠSUC, sąrašą, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2.41 MB
Priėmimo į ŠSUC pedagogo ar kito darbuotojo pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas 0.96 MB
ŠSUC Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 852.12 KB
ŠSUC Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 3.08 MB
Priėmimas į ugdymo centrą
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2024-05-17 13:08:48
Mokinių priėmimo į ŠSUC tvarkos aprašas 2024-05-17 13:02:05 1.16 MB
ŠSUC Mokinių priėmimo į centrą komisijos darbo reglamentas 2024-05-29 13:28:33 831.93 KB
Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-11-15 15:25:27 341.15 KB
Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas 2023-11-15 15:25:27 160.02 KB
Individualių mokymo priemonių sąrašas 2023-11-15 15:25:29 194.33 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:00 1.67 MB
Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:00 420.07 KB
Slaugos administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:00 271.7 KB
Administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:00 1.22 MB
Projektų koordinatoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 244.24 KB
Pirkimų specialisto pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 240.5 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 243.01 KB
Apskaitininko pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 243.8 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 241.31 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2024-05-17 13:26:45 241.45 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2024-05-17 13:27:07 238.03 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2024-05-17 13:27:32 240.38 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2024-05-17 13:27:56 239.79 KB
Asmens sveikatos priežiūros specialistai
Medicinos psichologo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 252.8 KB
Slaugos administratoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:00 271.7 KB
Dietisto pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 262.37 KB
Gydytojo ortopedo traumatologo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 253.18 KB
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 258.93 KB
Gydytojo vaikų neurologo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 201.58 KB
Vaikų ligų gydytojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 202.44 KB
Masažuotojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 258.19 KB
Ergoterapeuto pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 260.07 KB
Kinezitarpeuto pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 268.2 KB
Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 236.9 KB
FMR slaugytojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 266.33 KB
Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 263.12 KB
Slaugytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:19 239.05 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:49 204.22 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:49 245.23 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:49 246.7 KB
Auklėtojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:49 246.48 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:27:49 238.23 KB
Ugdymo ir medicinos aprūpinimo darbuotojai
Projektų koordinatoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 244.24 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 248.31 KB
Pirkimų specialisto pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 240.5 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 243.01 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 238.14 KB
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 237.2 KB
Apskaitininko pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 243.8 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2024-05-21 09:21:01 241.31 KB
Sandėlininko ūkinių prekių pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 238.27 KB
Maisto prekių sandėlininko pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 196.49 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 203.44 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 191.46 KB
Kasininko pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 236.85 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 188.12 KB
Auklės pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 199.86 KB
Centro budėtojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 202.57 KB
Gelbėtojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 234.95 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 239.32 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 189.1 KB
Plaukimo baseino valytojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 197.41 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2024-05-17 14:29:53 193.21 KB
Konsultacinis skyrius Atnaujinta Dydis
Prašymai
Prašymas įstaigoms 2024-04-10 13:13:41
Prašymas tėvams (globėjams, rūpintojams) 2024-04-10 13:13:21
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planai
2023-2024 m. m. ugdymo planas 2024-01-10 13:11:53 382.8 KB
Strateginiai planai
2022-2024 metų strateginis veiklos planas 2024-01-10 13:14:33 468.39 KB
2021-2023 metų strateginis veiklos planas 2024-01-10 13:12:20 475.2 KB
2020-2022 metų strateginis veiklos planas 2024-01-10 13:12:25 3.53 MB
2019-2021 metų strateginis veiklos planas 2024-01-10 13:12:32 3.86 MB
2017-2019 metų strateginis veiklos planas 2024-01-10 13:12:39 3.61 MB
Metiniai veiklos planai
2022 metų veiklos planas 2024-01-10 13:12:57 6.09 MB
2021 metų veiklos planas 2024-01-10 13:13:06 4.99 MB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Šiaulių "Santakos" ugdymo centro direktorės 2023 metų veiklos ataskaita 2024-01-22 13:38:49 268.45 KB
Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorės 2022 metų veiklos ataskaita 2024-01-22 13:39:33 1.24 MB
Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorės 2021 metų veiklos ataskaita 2024-01-22 13:49:00 1.79 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-05-17 14:11:01 301.27 KB
LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl maitinimo organizavimo aprašo pakeitimo 2023-11-15 11:19:49 620.67 KB
Valgiaraščiai
Valgiaraštis 2023-11-21 17:18:29 424.27 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 m. viešųjų pirkimų planas 2024-02-08 11:24:27 265.75 KB
Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2024-05-16 15:34:05 3.85 MB
2022 m. viešųjų pirkimų planas 2023-12-12 09:22:33 250.06 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2024-05-17 12:42:35 572.45 KB
2021 m. viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita (Atn-3) 2024-02-08 11:23:14 235.83 KB
2021 m. viešųjų pirkimų planas 2023-12-12 09:22:33 405.79 KB
2019 m. mokymo priemonių pirkimo ataskaita 2024-02-08 11:27:08 11.69 KB
2018 m. viešųjų pirkimų planas 2024-02-08 11:34:27 292.18 KB
2018 m. mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2024-02-08 11:34:55 226.61 KB
2017 m. informacija apie mažos vertės viešuosius pirkimus (sausio mėn.) 2024-02-08 11:32:09 13.23 KB
2017 m. informacija apie mažos vertės viešuosius pirkimus (vasario mėn.) 2024-02-08 11:31:39 14.06 KB
2017 m. informacija apie mažos vertės viešuosius pirkimus (kovo mėn.) 2024-02-08 11:31:05 14.53 KB
2017 m. viešųjų pirkimų planas 2024-02-08 11:26:03 294.8 KB
2016 m. atliktų pirkimų registracijos žurnalas 2024-02-08 11:29:12 65 KB
2016 m. informacija apie įvykdytus viešuosius pirkimus 2024-02-08 11:30:28 20.9 KB
2016 metus At-6 ataskaita 2023-12-12 09:22:33 1.22 MB
2024 m. viešųjų pirkimų planas (1) 2024-02-08 11:16:02 59.8 KB
2023 m. viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita (Atn-3) 2024-02-08 11:22:26 1.02 MB
2022 m. viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita (Atn-3) 297.82 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
ŠSUC Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo,..., tvarkos aprašas 2024-05-21 09:40:13 1.95 MB
Veiksmų ŠSUC gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas 2024-05-21 09:40:13 1.88 MB
Metodinis leidinys. Antikorupcija - easy to read 2024-05-21 09:40:13 4.09 MB
Šiaulių sanatorinės mokyklos Korupcijos prevencijos 2022-2023 metų programa ir planas 2024-05-21 09:40:13 303.37 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės saugos signalai ir rekomendacijos gyventojams, kaip reikia elgtis išgirdus minėtus signalus 2024-05-17 12:45:09 208.08 KB
Ekstremalios situacijos atmintinė 2024-05-17 12:45:31 162.89 KB
KAS. Kolektyvinės apsaugos statinys (slėptuvė) 2024-05-17 12:45:46 8.16 MB
ŠSUC Darbuotojų reagavimo į pranešimus apie padėtą sprogmenį ar kitas panašaus pobūdžio grėsmes atmintinė (tvarka) 2024-05-17 13:00:17 750.81 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas (civilinės saugos mokymo planas) 2024-05-17 12:55:26 1.17 MB
ŠSUC veiksmų kilus gaisrui planas 1.33 MB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas 2023-11-09 18:08:54 576.63 KB
Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje 2023-11-09 18:08:55 4.55 MB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-09 19:37:24 229.63 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
ŠSUC Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-05-17 12:53:15 6.51 MB
Privatumo politika 2024-05-16 15:35:17 5.5 MB
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka 2024-05-16 15:50:54 2.53 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
UTA veiksmų planas (Veiksmų ir įgyvendinimo planas) 2023-11-22 16:23:46 213.37 KB
Organizuotų renginių, susitikimų sklaida. (Direktorės pranešimas apie UTA) 2023-11-22 16:23:46 825.06 KB
Kompetencijos ir atnaujintos bendrosios programos 2023-11-22 16:23:46
Mokyklinio amžiaus vaiko ir jaunuolio kognityviosios ir socialinės-emocinės raidos aprašas 2023-11-22 16:23:46 181.09 KB
Informacija dėl UTA būtinybės (Ugdymo turinio atnaujinimas Ką reikia Žinoti?) 2023-11-22 16:23:46 25.46 MB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Karjeros specialistas
Kaip padėti vaikui renkantis profesiją 2023-11-21 16:52:07 523.4 KB
Pradinis ir pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pradinių klasių  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2024-01-10 12:54:03 623.65 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2024-01-10 12:54:09 518.1 KB
Pradinio ugdymo  programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2024-01-10 12:54:14 341.69 KB
Paslaugų dokumentai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo į baseiną 2024-05-17 14:53:02
ŠSUC Baseino vidaus tvarkos taisyklės 2024-05-17 14:53:02 1.82 MB
ŠSUC Sporto salės naudojimosi taisyklės 2024-05-17 14:53:02 906.74 KB
Sprendimas dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainių pakeitimo nuo 2023 m. lapkričio 1 d. 2024-05-17 14:53:02 352.67 KB
Vertinimo tvarka Atnaujinta Dydis
Pradinių klasių  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2024-01-10 12:54:03 623.65 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2024-01-10 12:54:09 518.1 KB
Pradinio ugdymo  programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2024-01-10 12:54:14 341.69 KB
Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
Šiaulių sanatorinės mokyklos profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) planas 2023m. 2023-11-21 16:51:24 2.36 MB
Karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių mieste tvarkos aprašas – 2023 m. sausio 11 d. 2023-11-21 16:51:24 122.55 KB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas 2022 m. rugpjūčio 24 d.. Nr. 847 2023-11-21 16:51:24 389.97 KB
Ugdymo karjerai programa (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V - 72) 2023-11-21 16:51:24 701.44 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 120.82 KB
Darbo užmokesčio archyvas Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis už 2023 metus 2023-11-21 18:56:39 117.56 KB
Darbo užmokestis už 2022 metus 2023-11-09 19:40:01 214.34 KB
Darbo užmokestis: 2021 metų vidurkis ir 2022 metų I ketvirtis 2023-11-09 19:40:02 205.86 KB
Darbo užmokestis už 2021 metų IV ketvirtį 2023-11-09 19:40:02 202 KB
Darbo užmokestis už 2021 metų III ketvirtį 2023-11-09 19:40:03 445.49 KB
Darbo užmokestis už 2021 metus  2023-11-09 19:40:04 110.64 KB
Darbo užmokestis už 2020 metus 2023-11-09 19:40:04 208.24 KB
Darbo užmokestis už 2019 metus 2023-11-09 19:40:05 208.43 KB
Darbo užmokestis už 2018 metus 2023-11-09 19:40:06 207.81 KB
Darbo užmokestis už 2017 metus 2023-11-09 19:40:06 214.29 KB
Darbo užmokestis už 2016 metus 2023-11-09 19:40:07 208.63 KB
Darbo užmokestis už 2015 metus 2023-11-09 19:40:08 209.45 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. I ketv. 75.89 KB
2023 m.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 15:16:49 1.02 MB
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 10:58:14 61.49 KB
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 10:58:14 61.27 KB
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 10:58:14 61.34 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-12 15:53:23 0.97 MB
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-12 15:53:23 108.71 KB
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-12 15:54:43 108.22 KB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-12 15:54:26 107.76 KB
2021 m.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:21:25 489.15 KB
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:21:25 58.83 KB
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:21:25 58.84 KB
2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:21:25 58.44 KB
2020 m.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:05:00 10.95 MB
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:05:00 2.06 MB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:05:00 139.43 KB
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:05:00 2.04 MB
2019 m.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:07:29 6.8 MB
2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:07:29 138.84 KB
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:07:29 137.78 KB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:07:29 1.91 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-22 00:34:31 416.11 KB
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-22 00:34:31 148.11 KB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-22 00:34:31 124.85 KB
2017 m.
2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-22 00:34:38 432.52 KB
2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-22 00:34:38 164.28 KB
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-22 00:34:38 162.86 KB
2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-22 00:34:38 1.12 MB
2016 m.
2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-22 00:34:46 411.3 KB
2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-22 00:34:46 225.77 KB
2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-22 00:34:47 692.36 KB
2016 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-22 00:34:47 396.48 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-30 15:16:45 137.05 KB
2023 m.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-30 12:24:55 143.49 KB
2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-30 12:24:55 119.95 KB
2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-30 12:24:55 168.56 KB
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-30 12:24:55 167.46 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:12:38 154.14 KB
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:12:38 182.45 KB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:12:38 158.92 KB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:12:38 130.3 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:01:13 191.08 KB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:01:18 153.77 KB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:01:23 141.79 KB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:01:32 1 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:01:47 199.51 KB
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:01:53 3.86 MB
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:01:58 148.67 KB
2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:02:02 105.2 KB
2019 m.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:10:39 5.87 MB
2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:10:39 264.7 KB
2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:10:39 204.91 KB
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-30 11:10:39 4.78 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:03:19 1.21 MB
2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:03:24 1.23 MB
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:03:29 1.08 MB
2017 m.
2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:03:45 1.65 MB
2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:03:50 2.42 MB
2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:03:56 280.22 KB
2016 m.
2016 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:04:21 1.11 MB
2016 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:04:24 1.17 MB
2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:04:26 2.42 MB
2016 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-22 10:04:29 1.37 MB
Elektroninės knygos Atnaujinta Dydis
Darbo su jaunimo grupėmis vadovas (neformaliojo ugdymo praktika Lietuvoje) 2023-11-09 16:56:39 9.55 MB
Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas (Metodinė medžiaga pedagogams, psichologams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais ir paaugliais). 2023-11-09 16:56:40 2.9 MB
Produktų vaikams saugos vadovas (Potencialiai pavojingi produktai) 2023-11-09 16:56:41 6.15 MB
Vaiko teisė į sveikatą mokykloje 2023-11-09 16:56:43 251.44 KB
Vaiko su Aspergerio sindromu sveikatos stiprinimas ir ugdymas (metodiniai patarimai) 2023-11-09 16:56:43 205.72 KB
Tuberkuliozės prevencija (metodinės rekomendacijos specialistams, dirbantiems su vaikais) 2023-11-09 16:56:44 232.48 KB
Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė (metodinės rekomendacijos) 2023-11-09 16:56:44 1.08 MB
Moksleivių švietimo apie ŽIV ir kitas lytiškai plintančias infekcijas (LPI) metodinės rekomendacijos 2023-11-09 16:56:45 2.53 MB