Veiklos sritys

Centro veiklos sritis – švietimas.

Centro švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • gydytojų specialistų veikla, kodas 86.22;
 • viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse, kodas 86.90.10;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
 • sporto įrenginių eksplotavimas, kodas 93.11;
 • fizinės gerovės užtikrinimo veikla, kodas 96.04.
 • Konsultacinis skyrius
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.10
 • 2. 09.25 – 10.05
 • 3. 10.20 – 11.00
 • 4. 11.15 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.45
 • 7. 14.05 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!