Mokytojai ir auklėtojai

Mokytojų ir auklėtojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Pareigos, kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Abromavičienė Asta

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), dailė ir technologijos, dailė (bakalauras)
 tapyba (magistras)

Dailės ir technologijų mokytoja, neformaliojo švietimo (menų) mokytoja, vyresnioji auklėtoja, neformaliojo švietimo mokytoja

 

Bagdonaitė Dainė

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), biologija ir chemija, švietimo vadyba

Gamtos ir žmogaus, chemijos mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupei

Bakševičius Eduardas

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), specialioji pedagogika ir kūno kultūra, taikomoji kūno kultūra

Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas

 

Banienė Jolanta

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), rusų ir lietuvių kalbos pedagogika

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

 

Bartašienė Lina

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), matematika,
fizika

Matematikos vyresnioji mokytoja, ekonomikos mokytoja

Matematikos, gamtamokslinio, technologinio ir visuomeninio ugdymo mokslų metodinei grupei

Beniušienė Rasa

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Vyresnioji auklėtoja, neformaliojo švietimo mokytoja

9 klasei

Čikun Dalia

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), rusų kalba ir literatūra

Rusų kalbos mokytoja, vyresnioji auklėtoja

 

Dovydaitis Saulius

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), fizika ir auklėjamo darbo metodika

Fizikos, žmogaus saugos vyresnysis mokytojas, informacinių technologijų mokytojas, neformaliojo švietimo (informatikos) mokytojas

 

Fabijonavičienė Rita

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio ugdymo pedagogika

Pradinio ugdymo mokytoja

3 klasei

Gabšienė Giedrė

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Auklėtoja metodininkė

Auklėtojų ir klasės vadovų metodinei grupei, Centro tarybai

8 klasei

Greičiūnaitė-Rakickienė Akvilė

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), socialiniai mokslai (edukologija)(bakalauras); muzikos pedagogika (magistras)

Neformaliojo švietimo (muzikos) mokytoja

 

Grigaliūnė Anželika

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), anglų kalbos filologija, anglų kalbos ankstyvojo ugdymo pedagogika, pradinio ugdymo pedagogika, karjeros edukologija (magistras)

Vyresnioji anglų kalbos mokytoja

 

Gudaitė-Fediuk Rasa

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinių klasių pedagogika ir kūno kultūra, edukologija

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

Katkevičienė Dina

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija, pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, auklėtoja

4 klasei

Klumbytė Vilma

Aukštasis universitetinis  vokiečių ir lietuvių kalba (bakalauras); literatūrologija (magistras); religinis ugdymas (magistras).

Tikybos vyresnioji mokytoja, muzikos mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja

 

Laiševcevienė 
Laima

Aukštasis universitetinis (pedagoginis)

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, neformaliojo švietimo (menų) mokytoja

Pradinio ugdymo metodinei grupei

2 klasei

Lunskis Valdas

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas

 

Navikienė Lina

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio ugdymo pedagogika

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, vyresnioji auklėtoja

Darbo tarybai

1 klasei

Petrauskienė Jovita 

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių filologija, dalyko pedagogika

Vyresnioji auklėtoja, neformaliojo švietimo (informatikos) mokytoja

Bendruomenės pasiekimų/pažangos (skatinimo) darbo grupei

Pociūtė Gabrielė

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika (magistras)

Gydomosios kūno kultūros mokytoja

 

Radavičienė Gražvydė

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), edukologija, anglų kalbos pedagogika

Vyresnioji anglų kalbos mokytoja

Kalbų, dorinio ugdymo ir menų metodinei grupei

Raudienė Edita

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Vyresnioji geografijos mokytoja, vyresnioji  auklėtoja

Teigiamo mikroklimato kūrimo darbo grupei

5 klasei

Ričkuvienė Jurgita

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), humanitariniai mokslai (rusų kalba ir literatūra bei vokiečių kalba)

 

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

 

Rinevienė Justė

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), papildomas ugdymas ir etika, švietimo kokybės vadyba (magistras)

Auklėtoja, neformaliojo švietimo (teatro) mokytoja

7 klasei

Stankaitienė Daiva

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Vyresnioji  auklėtoja, neformaliojo švietimo (menų) mokytoja

Aplinkų bendrakūros darbo grupei

10 klasei

Staponkienė Justė

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), papildomas ugdymas ir etika

Vyresnioji auklėtoja, etikos mokytoja

Etikos komisijai

6 klasei

Šedienė Loreta

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), istorija ir tarybinė teisė

Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė

 

Šulskienė Airina

Aukštasis universitetinis ekologija ir aplinkotyra (bakalauras), biologijos mokslai (magistras).

Meninio, technologinio ugdymo, asmeninių ir bendrųjų kompetencijų ugdymo mokytoja

 

Užgalienė Jurgita

Aukštasis universitetinis (pedagoginis)

Fizinio ugdymo ir plaukimo mokytoja

 

Veikutienė Asta

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir kūno kultūra, kūno kultūros ir sporto pedagogika (magistras)

Fizinio ugdymo (plaukimo) mokytoja metodininkė

Fizinio ugdymo metodinei grupei

Vilcinė Daiva 

Aukštasis universitetinis (pedagoginis), meninis ugdymas ir tikyba (bakalauras); teatro edukologija (magistras)

Teatro mokytoja

 

Pareigybės aprašymas

 • Konsultacinis skyrius
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.10
 • 2. 09.25 – 10.05
 • 3. 10.20 – 11.00
 • 4. 11.15 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.45
 • 7. 14.05 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!