Ugdymo organizavimas

Mokslo metų trukmė

2023-2024 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

2023-2024 m. m.

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

savaičių skaičius

mokymosi dienų skaičius

1-4 kl.

09-01

06-08

35

175

5-10 kl.

09-01

06-20

37

185

1 – 4 klasių pusmečių trukmė:

 • pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,
 • antrasis pusmetis: vasario 1 d. – birželio 8 d.,

5 – 10 klasių pusmečių trukmė:

 • pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,
 • antrasis pusmetis: vasario 1 d. – birželio 20 d.,

Pamokos trukmė – 40 minučių.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Kultūrinės, projektinės, edukacinės dienos:

Eil. Nr.

Data

Dienos tema

1.

2023-09-01 (V)

Mokslo ir žinių diena.

2.

2023-10-16 (I)

Sveikatingumo diena, skirta Pasaulinei stuburo dienai

3.

2023-2024 m.m. (1 diena)

Edukacinių išvykų diena

4.

2024-06-08 (VI)

Olimpinė diena

5.

06-07 (V)

Pasiekimų ir pažangos diena (1-4 kl.)

6.

06-20 (IV)

Pasiekimų ir pažangos diena (5-10 kl.)

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 1-10 kl.

2023-10-30

2023-11-03

Žiemos (Kalėdų) 1-10 kl.

2023-12-27

2024-01-05

Žiemos 1-10 kl.

2024-02-19

2024-02-23

Pavasario (Velykų) 1-10 kl.

2024-04-02

2024-04-05

Vasaros 1-4 kl.

2024-06-10

2024-08-31

Vasaros 5-10 kl.

2024-06-21

2024-08-31

Dokumentai

 • Konsultacinis skyrius
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.10
 • 2. 09.25 – 10.05
 • 3. 10.20 – 11.00
 • 4. 11.15 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.45
 • 7. 14.05 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!