Apie ugdymo centrą

Mokyklos istorija

 • 1959 m. gruodžio 26 d. Lietuvos TSR Švietimo ministro įsakymu Nr. 1969 įsteigta Šiaulių I mokykla-internatas (Šiaulių miesto VIII vidurinės mokyklos bazėje).
 • 1970 m. birželio 5 d. Lietuvos TSR ministrų tarybos nutarimu Nr. 214 nuo 1970 m. rugpjūčio 1 d. Šiaulių I mokykla-internatas reorganizuota į mokyklą- internatą vaikams, sergantiems skolioze ir pavadinta  Šiaulių specialiąja mokykla-internatu.
 • 1976 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos TSR ministrų tarybos nutarimu Nr. 293 Šiaulių specialioji mokykla-internatas pertvarkyta į Šiaulių sutrikusio atramos judamojo aparato vaikų mokyklą internatą.
 • 1987 m. liepos 1 d. Lietuvos TSR švietimo ministerijos įsakymu Nr. 152P Šiaulių sutrikusio atramos judamojo aparato vaikų mokykla internatas pertvarkytas į Šiaulių sanatorinę mokyklą-internatą.
 • 1996 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu Nr. 352 Šiaulių sanatorinė mokykla-internatas vadinama Šiaulių bendrojo lavinimo internatine mokykla.

Šiaulių bendrojo lavinimo internatinės mokyklos fotografija. Fotografuota apie 1980 metus

 

Šiaulių bendrojo lavinimo internatinės mokyklos logotipas

 • 2005 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1619  nuo 2005 m rugpjūčio 10 d. pakeistas pavadinimas į Šiaulių sanatorinė mokykla.

 

Šiaulių sanatorinės mokyklos fotografijos. Fotografuota 2020 metais

 

Šiaulių sanatorinės mokyklos logotipas

Himno teksto ir muzikos autorė Akvilė Greičiūnaitė-Rakickienė

Šiaulių sanatorinės mokyklos himnas

Jei keliu šiuo eisime kartu,
Aš  tikiu, tikėk ir tu,
Bus lengviau, šviesiau, tvirčiau visiems –
Ir  mažiems, ir  mūsų vyresniems.

Priedainis

Lai  mūsų Santaka  lydės
Visus, visus be išimties,
Tave, mane žinių kely
Bus saugi, nors ir labai gili.
Lai mūsų santaka išties  
Nepagailės mums išminties.
O šių   jaukių namų dvasia
Dar ilgai liks mūsų širdyse.

Imki ranką, eikime kartu.
Šiandien  - aš, rytoj - gal tu.
Apkabint skubi ir aš skubu,
Nes visiems mums tai labai svarbu.

Priedainis

Lai  mūsų Santaka  lydės
Visus, visus be išimties,
Tave, mane žinių kely
Bus saugi, nors ir labai gili.
Lai mūsų santaka išties  
Nepagailės mums išminties.
O šių   jaukių namų dvasia
Dar ilgai liks mūsų širdyse.


 • 2023 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Nr. V-25 Dėl specialiųjų mokyklų, siūlomų pertvarkyti į regioninius centrus sąrašo patvirtinimo, 2023 m birželio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Dėl Šiaulių sanatorinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo Nr. T-272, Šiaulių sanatorinės mokykla pavadinta į Šiaulių „Santakos“ ugdymo centru.

Šiaulių „Santakos“ ugdymo centro logotipas

Mokyklos vadovai:

Aleksandras Jonaitis nuo 1959 m. gruodžio 26 d. iki 1991 m. rugpjūčio 31 d.

 

Vanda Tarasovienė nuo 1991 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. liepos 15 d.

 

Viktoras Norkus nuo 2014 m. liepos 16 d. iki 2015 m. lapkričio 8 d.

 

Lijana Giedraitienė nuo 2015 m. lapkričio 9 d.

Santakos ugdymo centro veikla

 • Konsultacinis skyrius
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.10
 • 2. 09.25 – 10.05
 • 3. 10.20 – 11.00
 • 4. 11.15 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.45
 • 7. 14.05 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!