Konsultacinis skyrius

Vadovaujamės naujaisiais moksliniais tyrimais ir pasiteisinusiomis ugdymosi praktikomis. Konsultuojame ir padedame priimti sprendimus, remdamiesi vaiko galiomis, geriausiomis tėvų (globėjų, rūpintojų) ir ugdymo įstaigų pedagogų patirtimis.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-623 Šiaulių „Santakos“ ugdymo centras konsultuoja ugdymo įstaigas, esančias šių priskirtų savivaldybių teritorijoje:

 1. Akmenės rajono; 
 2. Joniškio rajono; 
 3. Kelmės rajono; 
 4. Pakruojo rajono; 
 5. Radviliškio rajono;
 6. Šiaulių miesto;
 7. Šiaulių rajono.

Centras konsultuoja švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu priskirto regiono savivaldybių mokyklas dėl sudėtingų ugdymo atvejų ir švietimo pagalbos teikimo mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir (ar) labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių dėl:

 • sveikatos problemų;
 • įvairiapusių raidos sutrikimų,
 • intelekto sutrikimo,
 • mokymosi sutrikimų,
 • judesio ir padėties sutrikimų.

Konsultacijų prašymų formos

Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas įstaigoms 2024-04-10 13:13:41
Prašymas tėvams (globėjams, rūpintojams) 2024-04-10 13:13:21

Paslaugos

Informaciją teikia:

Atena Žymantienė Vaiko gerovės komisijos primininkė

Kontaktai Telefonas +370 656 85781

El. paštas Rašyti


 

Veikla

 • Konsultacinis skyrius
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.10
 • 2. 09.25 – 10.05
 • 3. 10.20 – 11.00
 • 4. 11.15 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.45
 • 7. 14.05 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!