Regioninio įtraukties švietime centro įkūrimas Šiaulių "Santakos" ugdymo centre

Regioninio įtraukties švietime centro įkūrimas Šiaulių "Santakos" ugdymo centre

Projekto vykdytojas: Šiaulių "Santakos" ugdymo centras

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. birželio 06 d. – 2027 m.  birželio 30 d.

Projekto kodas: 10-058-P-0004

Bendra projekto vertė: 536 720,79EUR.

Šiaulių "Santakos" ugdymo centras įgyvendina projektą „Regioninio įtraukties švietime centro įkūrimas Šiaulių "Santakos" ugdymo centre“, Nr. 10-058-P-0004, finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – Modernizuoti Šiaulių "Santakos" ugdymo centre įkurtą regioninį specialiojo ugdymo centrą (toliau – Šiaulių RSUC) įvairiapusių raidos ir kitų sutrikimų turintiems mokiniams, siekiant didinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą įvairiapusių raidos ir kitų sutrikimų turintiems mokiniams.

Projekto aprašymas:

Įgyvendinant šiuolaikinio pasaulio švietimo politikos tendencijas, svarbiu Lietuvos švietimo sistemos prioritetu išskirtas įtraukiojo švietimo principų įgyvendinimas. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įteisintas įtraukties principas reikalauja ir atitinkamų pokyčių švietimo sistemoje. Priimti LR Švietimo įstatymo pakeitimai numato, kad bendrojo ugdymo mokyklos neturės pagrindo atsisakyti priimti mokytis mokinio tik dėl jo turimų specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP). Todėl yra didelis poreikis stiprinti mokyklas ir jų komandas, mokant jas dirbti su mokiniais, turinčiais SUP. Kartu svarbu, kad konsultacinė pagalba vaikui ir mokytojui, mokyklai būtų lengvai pasiekiama ir būtų galima konsultuotis su labiau patyrusiais specialistais.

Projekto metu numatyta modernizuoti Šiaulių "Santakos" ugdymo centre įkurtą regioninį specialiojo ugdymo centrą (toliau – Šiaulių RSUC) įvairiapusių raidos ir kitų sutrikimų turintiems mokiniams, siekiant didinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą asmenims, patiriantiems atskirtį dėl negalios. Šiaulių "Santakos" ugdymo centre kartu su RSUC funkcijomis taip pat toliau vykdomas vaikų, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotas Šiaulių "Santakos" ugdymo centro RSUC, pritaikant jį teikti stacionarią ir mobilią metodinę, konsultacinę pagalbą, aprūpinant RSUC reikalinga įranga, baldais, specialiosiomis priemonėmis, tikslinėmis transporto priemonėmis ir kitu turtu.

Projekto veiklos:

- RSUC veiklai vykdyti būtinų patalpų remonto darbų atlikimas;

- RSUC veiklai būtinų tikslinių transporto priemonių įsigijimas;

- RSUC veiklai būtinų baldų įsigijimas;

- RSUC veiklai būtinos įrangos ir ugdymo priemonių įsigijimas.

Laukiami rezultatai:

 • Siekiant užtikrinti, kad RSUC būtų visiškai pritaikytas neįgaliųjų poreikiams, bus atlikti RSUC patalpų K. Kalinausko g. 17, Šiauliuose paprastojo remonto darbai;
 • Bus įsigyti Šiaulių RSUC veiklai vykdyti reikalingi baldai;
 • Bus įsigyti 2 elektra varomos tikslinės transporto priemones:1) Lengvasis automobilis (4WD) 2) Mikroautobusą pritaikytą neįgaliųjų kelionėms;
 • Bus įsigyta reikalinga įranga ir specialios ugdymo priemonės, siekiant veiksmingai praktikoje taikyti įtraukties švietime principą ir ugdyti didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.
Atnaujinta: 2024-07-02
 • Konsultacinis skyrius
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.10
 • 2. 09.25 – 10.05
 • 3. 10.20 – 11.00
 • 4. 11.15 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.45
 • 7. 14.05 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!